Log in


Committees

Membership Committee

 • Shelly Fischer, PhD, RN, NEA-BC, FACHE, Chair
 • Diane Andrews, PhD, RN Cynthia Bacon, PhD, RN
 • Thompson Forbes, PhD, RN
 • Lynn Gallagher-Ford, PhD, RN, NE-BC, DPFNAP, FAAN
 • Sandra Galura, PhD, RN, CCRP
 • Peggy Jenkins, PhD, RN, CNE
 • Kay Kennedy, DNP, RN, NEA-BC, CPHQ
 • Gay Landstrom, PhD, RN, NEA-BC, FAONL, FACHE, PCC
 • Linda Morrow, DNP, MBA, RN, NE-BC, CPHQ, CNOR
 • Rose Sherman, EdD, RN, NEA-BC, FAAN
 • Ana Stoehr, PhD, RN
 • Sonia Udod, PhD, RN

Bylaws Committee

 • Francine Snow, DrPh, MSN, RN, NPD-BD, Chair
 • Linda Cole, DNP, RN, CCNS, CPHQ, CNE
 • Robin Toms, PhD, RN, NEA-BC
 • Yesenia Valle, MSN, RN, NEA-BC, OCN

Program Planning Committee

 • Laura Caramanica, PhD, RN, CENP, FACHE, FAAN (1st Term)
 • Linda Everett, PhD, RN, NEA-BC, FAAN, FONL
 • Marianne Baerndoldt, PhD, MPH, RN, FAAN
 • Nancy Ballard, PhD, RN, NEA-BC, FACHE
 • Cheryl Smith-Miller, PhD, RN-BC
 • Todd Tussing, DNP, RN, CENP, NEA-BC
 • Barbara Weatherford, PhD, RN, CEN
 • Holly Wei, PhD, RN, CPN, NEA-BC
 • Barbara Weatherford, PhD, RN
 • Celeste Alfes, PhD
 • Laura Thomas, PhD, RN, CNE
 • Coleen Wilson, DNP, RN, NEA-BC
 • Penelope Gorsuch, DNP, RN, NEA-BC, EBP-C, FACHE
 • Stephanie Nolan, DNP, MBA, RN, CPAN, NEA-BC

Leadership Succession Committee

 • Rose Sherman, EdD, RN, NEA-BC, FAAN, Chair (1st Term)
 • Linda Cole, DNP, RN, APRN, CCNS, CPHQ CNE (1st Term)
 • Todd Smith, PhD, MSHA, MBA, BSN, NEA-BC (1st Term)
 • Robin Toms, PhD, MN, BSN, RN, NEA-BC (1st Term)
 • Francine K. Snow, DrPH, MSN, RN-BC (1st Term)
 • Pamela Hardesty, PhD, RN, NEA-B (2nd Term)
 • Therese Fitzpatrick, PhD, RN, FAAN (2nd Term)

Research Committee

 • Heather Nelson-Brantley, PhD, RN, NEA-BC, Chair (1st Term)
 • Catherine Alexander, DNP, MPH, MS, RN
 • Laura Caramanica, PhD, RN, CNE, CENP, FACHE, FAAN
 • Esther Chipps, PhD, RN, NEA-BC
 • Betsy Frank RN, PhD, ANEF
 • Mikel W. Hand, EdD, MSN, RN, OCN, NE-BC, NEA-BC
 • Margot Lisa Hedenstrom, PhD, RN, MBA, NEA-BC
 • Peggy Jenkins, PhD, RN, CNE
 • Bret Lyman, PhD, RN
 • Linda Morrow, DNP, MBA, NE-BC, CNOR, CPHQ
 • Joy Parchment, PhD, RN, NEA-BC
 • Mary Anne Schultz, PhD, MBA, MSN, RN
 • Barbara H. Weatherford, PhD, RN
 • Susan H. Weaver PhD, RN, CRNI, NEA-BC


  Association for Leadership Science in Nursing

  3416 Primm Lane, Birmingham, AL 35216 USA
  office@alsn.email

  Contact Us

  ALSN Website Disclaimer & Privacy Policy

  Powered by Wild Apricot Membership Software